SPEERPUNTEN
     
     
 

De VCP steunt vrijuit de christelijke waarden die ook universeel zijn.
Wij zeggen daarom JA aan:

 1. Een transparante en democratische maatschappij, met vrijheid van meningsuiting, waarin het mediabeleid objectiviteit nastreeft, de kiesdrempels zijn afgeschaft en referenda zijn ingevoerd die niet kunnen genegeerd worden.
 2. Het recht op het uiten van een eigen levensbeschouwelijke overtuiging met respect voor andere levensbeschouwelijke overtuigingen.
 3. De erkenning en ondersteuning van het gezin dat geroepen is om het leven door te geven, waarbij de ouders de eerste opvoedingsverantwoordelijken zijn.
 4. De bescherming van iedere mens met voldoende zorg vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood.
 5. Effectieve bestraffing van misdrijven in een rechtvaardig wetgevend kader, zonder gedoogbeleid inzake drug, porno en gokken.
 6. Een overheid die garant staat voor de vrije keuze van onderwijs, vereniging, gezondheidszorg en toegankelijk is voor iedereen.
 7. Een Europa dat het subsidariteitsbeginsel respecteert door de autonomie van elk land te waarborgen en enkel gemeenschappelijke belangen te besturen.
 8. Een stop van het liberaliseren van de openbare diensten. Dit komt de dienstverlening aan de ganse samenleving niet ten goede.
 9. Een ontwikkelingsbeleid gericht op de zelfredzaamheid, voor minstens 1% van het BNP, als basisvoorwaarde voor een haalbaar en rechtvaardig asielbeleid.
 10. Een overheid die actief meewerkt aan een milieuvriendelijke, ethische en duurzame ontwikkeling van onze planeet, door energiebesparende en ecologisch verantwoorde projecten op te starten en te subsidiƫren.
 11. We willen de Vlaamse cultuur ondersteunen. Het beschermen van de Nederlandse taal hoort daarbij.
 12. Een wederzijdse ontwapening van Israƫl en Palestina en hun bondgenoten overeenkomstig het non-proliferatieverdrag zodat er een duurzame vrede kan ontstaan in het Midden-Oosten.